Tubos LED Nanoteñen unha maior transmitancia da luz e son máis suaves, distribuíndo a luz de forma máis uniforme e reducindo o brillo.A eficiencia luminosa pode chegar ata o 92% debido á tapa de plástico nanómetro.Segundo,Luces de tubo nanoson extremadamente duradeiros.Non se deformará cando se expoña a altas temperaturas.Finalmente,nano tubos ledson antienvellecemento e non decoloran.En comparación cos tubos de plástico, é extremadamente difícil cambiar a cor amarela das luces dos nanotubos despois de moitos anos de funcionamento.

Por último, a fonte de alimentación ten múltiples funcións de protección, como protección contra raios, protección contra sobretensión, protección contra sobreintensidade, protección contra circuítos abertos, protección contra curtocircuítos, etc. etc.